Innsetting av Magballong

ProcedureProsedyren utføres i en spesialisert klinikk, som er designet for endoskopi behandlinger. Det komfortable rom, det vennlige personale og den beroligende medisin vil bidra til at du føler deg komfortabel med prosedyren som vanligvis varer i mindre enn 15 minutter. Legen undersøker magen for å sikre trygg innsetting av ballongen. Når ballongen er på plass, fylles den med en saltoppløsning blandet med et blått fargestoff.

Spesiallege Haytham Al-tayar starter med å inspisere magen og spiserøret for å sikre at alt er i orden før ballongen innsettes. Eventuelle kontraindikasjoner som f.eks. magesår eller spiserørsbrokk skal utelukkes helt før prosedyren kan starte. Når ballongen er på plass blir den fylt med en steril blå saltløsning. Når legen er fornøyd med størrelsen og posisjonen til den fylte ballongen, tas endoskopet ut. Du vil da bli flyttet inn i et oppvåkningsrom til effekten av den beroligende medisin er overstått. Deretter kan du reise hjem. Etter prosedyren er det normalt å føle seg litt svimmel av medisinen, så kjøring anbefales ikke.

De første par dager er det normalt å føle ubehag som magesmerter og kvalme. Magen skal tilvenne seg ballongen og dette tar normalt noen dager. Personalet på klinikken vi hjelpe deg gjennom de første 2 uker hvor du får en detaljert kostplan som skal følges nøye. Ubehaget blir mindre i slutningen av den første uke, og her vil du normalt gå over til en vanligere kost. Suksessen av behandlingen er avhengig at du følger kostplanen, gjennomfører de anbefalte livsstilsendringer, og tar de medisiner du får av legen. Avhengig av ballongtypen, kan den ligge i magen fra 6(Lexbal) til 12 måneder(Spatz).

Prosedyren utføres i klinikker i Danmark (København og Århus) og i Sverige (Malmø) av spesiallege Haytam Al-Tayar. For nordmenn tilbyr vi behandling i København, les mer om det her. Haytham har satt inn, justert og fjernet ca. 1200 mageballonger med stor suksess. Ifølge et stort brasiliansk studie anbefales det at behandlingen skal utføres av en spesialist med minst 5 års erfaring i behandlinger med endoskopi. Haytham Al-Tayar har 15 års erfaring med endoskopi inklusiv gastroskopi. For å sikre optimal pasientsikkerhet og best mulig vekttap, er alle prosedyrene utelukkende utført av Haytham Al-Tayar.