Hvordan det fungere

Som alle andre medisinske inngrep, har behandling med mageballong også risikoer. Imidlertid er disse svært sjeldne, og behandlingen anses som et trygt alternativ til en slankeoperasjon (Gastric Bypass/Gastric Sleeve).

Det er allment antatt at risikoen forbundet med overvekt og fedme, er høyere enn de svært sjeldne risikoene forbundet med mageballongbehandling. Slankeoperasjon (Gastric bypass) er forbundet med en betydelig større risiko for alvorlige bivirkninger og varige mén.

Effektiviteten og sikkerheten ved behandling med mageballong, er hovedsakelig avhengig av følgende faktorer:

  • Lege: Erfaringen til de medisinske fagfolk som utfører prosedyren. (Les om Haytham sin erfaring her)
  • Ballong: Kvaliteten på mageballongen som innsettes. (Vi bruker kun europeiske CE-merkede mageballonger, les mer om det her). Vi er også noen av de få i Europa som tilbyr behandling med Spatz mageballong, som er en avansert, trygg og effektiv mageballong.
  • Pasient: Involvering av pasienten i behandlingen.

Pasientens kunnskap om fedme og betydningen av å følge av behandlingen er vigtigt for et effektivt forløp. Bruk av forskrevne medisiner, etterfølgelse av den anbefalte kost-, og mosjonsplan er også viktige faktorer som påvirker effektiviteten av behandlingen. Det har også en stor betydning om pasienten har motivasjonen til å oppnå det ønskede vekttap, samt vedlikeholde det etter ballongen er fjernet

Sikkerhet for mageballong

I starten av mageballongbehandlingen vil de fleste oppleve symptomer/reaksjoner på grunn av innsettelse av ballongen. Typiske symptomer inkluderer kvalme, oppkast, magesmerter, halsbrann, sure oppstøt, urolig mage og forstoppelse.
Pasientens tilstand kan forbedres ved å bruke de forskrevne medisiner før, under og etter prosedyren. Få (4% til 7%) opplever at disse symptomene fortsetter etter den første uke. Tidlig fjerning av ballong kan bli nødvendig hvis symptomene vedvarer. I følge UptoDate sin medicinske hjemmeside har kliniske studier har vist at fjerning av mageballong var nødvendig i 7% – 9% av alle innsatte ballonger.

Det er få rapporterte alvorlige bivirkninger ved mageballongbehandling, relatert til enten ballongen eller prosedyren.

Mageballonger som ligger i magen lenger enn den anbefalte varighet, kan sprekke og bevege seg ned i tarmene. Som regel vil den utskilles naturlig, men her er den en risiko for at den fører til tarmslyng. Det er derfor viktig at pasientene følges nøye, og at ballongen fjernes i tide for å redusere risikoen for tarmslyng.

Mageballongene vi tilbyr, er fylt med steril saltløsning som er farget blå. Hvis ballongen sprekker, vil pasientens urin bli blå eller grønn da fargestoffet absorberes og utskilles av nyrene. Dette advarer pasienten om at ballongen har sprukket, slik at den kan tas ut før den beveger seg ned i tarmene og forårsaker tarmslyng.

Andre sjeldne bivirkninger relatert til mageballongen inkluderer alvorlig oppkast, magesmerter, kvalme, blødende magesår, tarmslyng og hull i magesekken.

Prosedyrerelaterte alvorlige bivirkninger

De fleste alvorlige (sjeldne) prosedyrerelaterte bivirkninger, forekommer under fjerning av ballong. Disse inkluderer rift/lesjon av spiserøret, lungebetennelse og gastrointestinal blødning. Ved Nordic Gastric Balloon utføres alle prosedyrene av Haytham Al-tayar, som er den kirurg med mest erfaring i Skandinavia på dette område. Han er anerkjent for sin høye kvalitet. (Les om Haytham Al-tayar her)

American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS), som er verdens største medisinske non-profit innen fedme og fedmeoperasjoner harfor nylig godkendte American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) maveballonbehandling af overvægtige patienter. Behandling med maveballon kan udfylde et hul i behandlingen mellem medicin og fedmekirurgi og bør betragtes som standard i kontinuiteten af ​​pleje for patienter med fedme,” sagde Samer Mattar, MD, ASMBS formand i meddelelsen.

Han tilføjer desuden at han håber, at ASMBS-godkendelsen og det bevismateriale, der understøtter den passende brug af maveballoner, vil gøre det muligt for flere personer at få adgang til maveballonbehandling.

INNSETTING AV MAGBALLONG

Prosedyren utføres i en spesialisert klinikk, som er designet for endoskopi behandlinger. Det komfortable rom, det vennlige personale og den beroligende medisin vil bidra til at du føler deg komfortabel med prosedyren som vanligvis varer i mindre enn 15 minutter. Legen undersøker magen for å sikre trygg innsetting av ballongen. Når ballongen er på plass, fylles den med en saltoppløsning blandet med et blått fargestoff.

Spesiallege Haytham Al-tayar starter med å inspisere magen og spiserøret for å sikre at alt er i orden før ballongen innsettes. Eventuelle kontraindikasjoner som f.eks. magesår eller spiserørsbrokk skal utelukkes helt før prosedyren kan starte. Når ballongen er på plass blir den fylt med en steril blå saltløsning. Når legen er fornøyd med størrelsen og posisjonen til den fylte ballongen, tas endoskopet ut. Du vil da bli flyttet inn i et oppvåkningsrom til effekten av den beroligende medisin er overstått. Deretter kan du reise hjem. Etter prosedyren er det normalt å føle seg litt svimmel av medisinen, så kjøring anbefales ikke.

De første par dager er det normalt å føle ubehag som magesmerter og kvalme. Magen skal tilvenne seg ballongen og dette tar normalt noen dager. Personalet på klinikken vi hjelpe deg gjennom de første 2 uker hvor du får en detaljert kostplan som skal følges nøye. Ubehaget blir mindre i slutningen av den første uke, og her vil du normalt gå over til en vanligere kost. Suksessen av behandlingen er avhengig at du følger kostplanen, gjennomfører de anbefalte livsstilsendringer, og tar de medisiner du får av legen. Avhengig av ballongtypen, kan den ligge i magen fra 6(Lexbal) til 12 måneder(Spatz).

Prosedyren utføres i klinikker i Danmark (København og Århus) og i Sverige (Malmø) av spesiallege Haytam Al-Tayar. For nordmenn tilbyr vi behandling i København, les mer om det her. Haytham har satt inn, justert og fjernet ca. 1200 mageballonger med stor suksess. Ifølge et stort brasiliansk studie anbefales det at behandlingen skal utføres av en spesialist med minst 5 års erfaring i behandlinger med endoskopi. Haytham Al-Tayar har 15 års erfaring med endoskopi inklusiv gastroskopi. For å sikre optimal pasientsikkerhet og best mulig vekttap, er alle prosedyrene utelukkende utført av Haytham Al-Tayar.

How does the Elipse Balloon get into my stomach?

After your physician confirms that Elipse Balloon therapy is right for you, s/he will place the balloon in your stomach during a brief 20-minute outpatient visit. You will swallow a capsule that contains the deflated balloon along with a thin tube. Once the capsule has entered your stomach, your doctor will use the tube to fill the balloon with liquid. Once the balloon is filled, your doctor will gently remove the tube—and you’ll be on your way.

Most people are able to swallow the capsule containing the Elipse Balloon without any issue. People who do have difficulty swallowing it can be assisted by their physician, who will use a thin wire (stylet) to help guide the capsule into place—still without endoscopy or anesthesia.

As a participant in the comprehensive Elipse Program, you will receive the support you need to succeed. You will be guided by a team of compassionate healthcare professionals including a physician and a nutritionist. A wireless digital scale provides constant updates on your progress to your care team and multiple visits with your team help you get the maximum benefit from your Elipse Balloon.