MAVEBALLON ERFARINGER- OG SIKKERHED

Som alle andre medisinske inngrep, har behandling med mageballong også risikoer. Imidlertid er disse svært sjeldne, og behandlingen anses som et trygt alternativ til en slankeoperasjon (Gastric Bypass/Gastric Sleeve).

Det er allment antatt at risikoen forbundet med overvekt og fedme, er høyere enn de svært sjeldne risikoene forbundet med mageballongbehandling. Slankeoperasjon (Gastric bypass) er forbundet med en betydelig større risiko for alvorlige bivirkninger og varige mén.

Effektiviteten og sikkerheten ved behandling med mageballong, er hovedsakelig avhengig av følgende faktorer:

  • Lege: Erfaringen til de medisinske fagfolk som utfører prosedyren. (Les om Haytham sin erfaring her)
  • Ballong: Kvaliteten på mageballongen som innsettes. (Vi bruker kun europeiske CE-merkede mageballonger, les mer om det her). Vi er også noen av de få i Europa som tilbyr behandling med Spatz mageballong, som er en avansert, trygg og effektiv mageballong.
  • Pasient: Involvering av pasienten i behandlingen.

Pasientens kunnskap om fedme og betydningen av å følge av behandlingen er vigtigt for et effektivt forløp. Bruk av forskrevne medisiner, etterfølgelse av den anbefalte kost-, og mosjonsplan er også viktige faktorer som påvirker effektiviteten av behandlingen. Det har også en stor betydning om pasienten har motivasjonen til å oppnå det ønskede vekttap, samt vedlikeholde det etter ballongen er fjernet.

Vanlige bivirkninger

I starten av mageballongbehandlingen vil de fleste oppleve symptomer/reaksjoner på grunn av innsettelse av ballongen. Typiske symptomer inkluderer kvalme, oppkast, magesmerter, halsbrann, sure oppstøt, urolig mage og forstoppelse.
Pasientens tilstand kan forbedres ved å bruke de forskrevne medisiner før, under og etter prosedyren. Få (4% til 7%) opplever at disse symptomene fortsetter etter den første uke. Tidlig fjerning av ballong kan bli nødvendig hvis symptomene vedvarer. I følge UptoDate sin medicinske hjemmeside har kliniske studier har vist at fjerning av mageballong var nødvendig i 7% – 9% av alle innsatte ballonger.

Alvorlige bivirkninger

Det er få rapporterte alvorlige bivirkninger ved mageballongbehandling, relatert til enten ballongen eller prosedyren.
Mageballonger som ligger i magen lenger enn den anbefalte varighet, kan sprekke og bevege seg ned i tarmene. Som regel vil den utskilles naturlig, men her er den en risiko for at den fører til tarmslyng. Det er derfor viktig at pasientene følges nøye, og at ballongen fjernes i tide for å redusere risikoen for tarmslyng.
Mageballongene vi tilbyr, er fylt med steril saltløsning som er farget blå. Hvis ballongen sprekker, vil pasientens urin bli blå eller grønn da fargestoffet absorberes og utskilles av nyrene. Dette advarer pasienten om at ballongen har sprukket, slik at den kan tas ut før den beveger seg ned i tarmene og forårsaker tarmslyng.
Andre sjeldne bivirkninger relatert til mageballongen inkluderer alvorlig oppkast, magesmerter, kvalme, blødende magesår, tarmslyng og hull i magesekken.

Prosedyrerelaterte alvorlige bivirkninger

De fleste alvorlige (sjeldne) prosedyrerelaterte bivirkninger, forekommer under fjerning av ballong. Disse inkluderer rift/lesjon av spiserøret, lungebetennelse og gastrointestinal blødning. Ved Nordic Gastric Balloon utføres alle prosedyrene av Haytham Al-tayar, som er den kirurg med mest erfaring i Skandinavia på dette område. Han er anerkjent for sin høye kvalitet. (Les om Haytham Al-tayar her)For nylig godkendte American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) maveballonbehandling af overvægtige patienter. Behandling med maveballon kan udfylde et hul i behandlingen mellem medicin og fedmekirurgi og bør betragtes som standard i kontinuiteten af ​​pleje for patienter med fedme,” sagde Samer Mattar, MD, ASMBS formand i meddelelsen.

Han tilføjer desuden at han håber, at ASMBS-godkendelsen og det bevismateriale, der understøtter den passende brug af maveballoner, vil gøre det muligt for flere personer at få adgang til maveballonbehandling.

Kontakt os

Nordic Gastric Balloon

E-mail Adresse
Ring til os

(+45) 53 56 33 31

Besøk os

Valby
Søndre Fasanvej 90, 1. th.
DK-2500 Valby

Aarhus
Endoskopiklinikken Århus A/S
Jens Baggesens Vej 88E
DK-8200 Århus N

Stockholm
Västgötagränd 9
118 28 Stockholm

Malmø
Övägen 8
216 42 Limhamn
Sverige
Tlf.: 0707-99 73 36

Göteborgsregionen
Borgmästaregatan 5B434 32
Kungsbacka