SPATZ 3 JUSTERBAR MAGEBALLONG

Spatz ballongen er det beste alternativ for de som vil gå mer enn 15 kilo ned i vekt, og som derfor vil ha nytte av en ballong som kan ligge i magen i opp til 12 måneder. Ballongen er også den eneste som er justerbar, hvilket betyr at ballongvolumet kan endres under behandlingsforløpet for å optimere vekttapet. I sjeldne tilfeller hvor det oppleves et langvarig ubehag etter innsettelsen, gir også Spatz ballongen mulighet for å redusere ballongvolumet.

Spatz3balloon
Flere undersøkelser viser at pasienter kan gå ned ytterligere 9.4 kg etter oppjustering av ballongvolum. De viser også at man kan oppnå et gjennomsnittlig vekttap på hele 45-49% på et år, mens man med eksempelvis 6 måneders behandling med Orbera vil kunne oppnå et vekttap på 32%. Undersøkelser viser at 80-90% av vekttapet oppnås i de første 3-4 måneder, etter dette avtar effektiviteten. For å imøtekomme denne reduksjon i effektivitet kan en oppjustering av ballongvolum føre til et fortsatt effektivt vekttap. Ballongvolum kan justeres mellom 400 og 700 milliliter, og fylles med en steril saltvannsoppløsning med et giftfritt blått fargestoff.

Et endoskop brukes til å innsette, fjerne og om nødvendig, justere ballongen. Det brukes mildt beroligende medisiner og kirurgi er ikke nødvendig. Spatz ballongen er et attraktivt alternativ for personer som ønsker et lengre behandlingsforløp. Lengre forløp gir større muligheter for vekttap, og kan bidra positivt til vedvarende endring av matvaner. Mageballongene hjelper med å endre matvaner, og når den ligger lengre i magen økes sannsynligheten for at disse endringene blir langvarige.

Spatz ballongen er godkjent for bruk i Europa, er CE merket, og gjennomgår for tiden et FDA studie i USA. Hos Nordic Gastric Balloon har mange personer hatt stor suksess med Spatz mageballongen. De har nådd sine vekttapsmål, og flere har overgått det mål de satte før behandlingen startet. En dansk kvinne på 47 år klarte i en 12 måneders behandling å oppnå et vekttap på hele 53 kg. Bilder fra pasienter som har ønsket å dele sin suksesshistorie er tilgjengelig her.